dilluns, 23 d’octubre de 2017

Pensar altres formes de relació entre el treball productiu i reproductiu

... la Marxa Mundial de Dones, ha desenvolupat una forma d’organització que ha aconseguit acollir no només els espais clàssics de formulació política, sinó també els espais d’acció que inclouen necessàriament el treball reproductiu del propi moviment. S’ha treballat molt per reconèixer la importància que té, per exemple, l’espai de la cuina, en la sustentació del moviment.
    Gràcies a les aportacions de l’economia feminista, s’ha passat de cridar el lema “Dona, surt de la cuina i organitza’t!”, a reivindicar la centralitat del treball reproductiu en el sosteniment de la vida i de les lluites. Ha canviat la mirada col·lectiva sobre el tema de la reproducció, però encara està pendent organitzar-ho de manera que no siguin les dones les que que continuen cuinant per al moviment.
https://directa.cat/cal-pensar-juntes-com-resoldre-necessitats-basiques-mes-enlla-de-lacces-un-ingres-monetari

dilluns, 9 d’octubre de 2017

Declaració aprovada a la Jornada Estatal d'Economia Feminista. Madrid 7 octubre

Les dones i feministes reunides a la Jornada Estatal d’Economia Feminista a Madrid expressem la nostra profunda preocupació per la situació que s’està vivint a Catalunya.
Enviem el nostre afecte i la nostra solidaritat a totes les companyes que avui no són amb nosaltres a Madrid perquè estan activament compromeses amb el que està succeint en el seu territori. Volem fer arribar la nostra solidaritat a totes les persones que van ser reprimides, violentades o ferides el passat 1 d’octubre quan intentaven exercir el seu dret a decidir sobre el futur polític de Catalunya.
Expressem el nostre absolut rebuig tant a la violència policial com a la resposta política del govern espanyol i d’altres estructures de l’Estat espanyol, com la monarquia, que, en nom de la defensa de la llei, estan exercint la amenaça i neguen la sobirania del poble de Catalunya.
Les feministes aquí reunides volem reiterar el que ja expressàrem ja fa més de dos anys en el V Congrés Estatal d’Economia Feminista, celebrat a Vic (Catalunya), envers la situació que estava vivint el poble grec: creiem que les persones i els pobles han de tenir la possibilitat de definir les seves polítiques i les seves formes d’organització social. La manera en què l’Estat espanyol està abordant la situació a Catalunya, així com la tèbia resposta de la Unió Europea, són un reflex de la negació sistemàtica d’aquest dret. Com a defensores de la sobirania econòmica de comunitats i països volem expressar la nostra solidaritat i suport per tal que Catalunya pugui exercir la seva sobirania en tots els àmbits.
La lluita feminista ens ha ensenyat i ens ensenya que podem qüestionar i subvertir realitats que es presenten com intocables; que podem i hem de qüestionar els marcs establerts quan aquests serveixen per constrènyer els nostres cossos i les nostres vides.
Des del feminisme sempre hem optat per un nou model socioeconòmic que posi la sostenibilitat de la vida al centre. Posar la vida al centre implica apostar per la capacitat de decisió sobre la pròpia vida, individual i col·lectiva. Considerem que aquest nou model pel qual lluitem ha de ser definit per les persones i els pobles que l’habiten, des de l’equitat, la justícia i la solidaritat.
https://jornadaestataldeeconomiafeministamadrid2017.wordpress.com/

dissabte, 30 de setembre de 2017

Defensa del dret d'autodeterminació dels pobles. Solidaritat amb les dones i homes de Catalunya   Les dones i homes catalans porten anys construint un procés democràtic per exercir el dret d'autodeterminació al qual té dret tot poble.
     En aquest procés les mobilizacións socials han estat massives en els últims cinc o sis anys convertint aquesta reclamació legítima en un procés sobiranista de caràcter popular, social i transformador.
     Nosaltres, dones de la Marxa Mundial de Dones com a moviment polític feminista antipatriardal, anticapitalista i antiracista, saludem amb simpatia i donem el nostre suport a tots els pobles que lluiten per la seva llibertat i per construir el seu futur exercint el dret democràtic a decidir com avui ho fa el poble de Catalunya. Defensem projectes progressistes, antipatriarcals que respectin els drets de les persones migrants.
     Aquest procés que es ve desenvolupant en els últims anys ha arribat a la situació de major confrontació amb l'estat espanyol al voltant de la realització d'una consulta popular -referéndum- plantejada pel legítim govern català emanat de les urnes el 2015. Davant aquesta proposta democràtica l'Estat Espanyol hereu de la dictadura franquista, respon amb militarització, repressió i retallades de drets: detencions d'alts càrrecs del govern, registres de seus oficials, de partits polítics, de cases particulars, desplaçament de forces de seguritat de l'estat per prendre el país i acusacions de sedició a les grans entitats socials que impulsen el procés.
     Des de la Marxa Mundial de Dones condemnem aquesta resposta repressiva dels poders de l'Estat Espanyol dirigida a impedir el dret a l'autodeterminació dels pobles i mostrem el nostre suport a les dones i homes de Catalunya que surten als carrers i es mobilitzen de forma permanent, democràtica i pacífica per reclamar la realització de la consulta popular.
     Fa un parell d'anys reivindicàvem a través d'una mobilització mundial la necessitat de que els nostres cossos i els nostres territoris es veiessin lliures d'agressions i d'ocupacions, de la mateixa manera que cada dia treballem per construir un món més just en què les dones i els pobles siguin propietàries del seu futur i puguin exercir aquest dret per transformar les velles i caduques institucions, locals, europees -i mundials- en noves oportunitats de posar al centre de les preocupacions i ocupacions el dret a viure dignament i lliures.
     En aquest moment difícil per al poble català que defensa als carrers seu dret a ser lliure reiterem el nostre compromís de suport com hem fet sempre amb les nostres germanes d'altres pobles reivindicant a més que aquest procés serveixi per posar en qüestió també les bases del patriarcat i es construeixi amb una nova lògica en què les dones i les nostres lluites siguem també protagonistes.
En sororitat feminista
En suport del dret d'autodeterminació
En marxa, fins que totes siguem lliures.

                                 Defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos
                                 Solidaridad con las mujeres y los hombres de Catalunya

Las mujeres  y hombres catalanes llevan años construyendo un proceso democrático para ejercer el
derecho de autodeterminación al que tiene derecho todo pueblo.
En  este  proceso  las  mobilizacións  sociales  han  sido  masivas  en  los  últimos  cinco  o  seis  años
convirtiendo  esta  reclamación  legítima  en  un  proceso  soberanista  de  carácter  popular,  social  y
transformador.
Nosotras,  mujeres  de  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  como  movimiento  político  feminista
antipatriardal,  anticapitalista  y antirracista,  saludamos con simpatía y damos nuestro respaldo a todos los pueblos que luchan por su libertad y por construír su futuro ejerciendo el derecho democrático a decidir como hoy lo hace el pueblo de Catalunya. Defendemos proyectos progresistas, antipatriarcales que respeten los derechos de las personas migrantes.
Este  proceso  que  se  viene  desarrollando  en  los  últimos  años  ha  llegado  a  la  situación  de  mayor confrontación con el estado español en torno a la realización de una consulta popular  -referéndun- planteada  por  el  legítimo  gobierno  catalán  emanado  de  las  urnas  en  2015.  Ante  esta  propuesta democrática  el  Estado  Español  heredero  de  la  dictadura  franquista,    responde  con  militarización, represión y recorte de derechos: detenciones de altos cargos del gobierno, registros de sedes oficiales, de partidos políticos, de casas particulares, desplazamiento de fuerzas de seguridade  del estado para tomar el país y acusaciones de sedición a las mayores entidades sociales que impulsan el proceso.
Desde  la  Marcha  Mundial  de  las  Mujeres  condenamos  esta  respuesta  represiva  de  los  poderes  del Estado  Español  dirigida  a  impedir  el  derecho  a  la  autodeterminación  de  los  pueblos  y  mostramos nuestro apoyo a las mujeres y hombres de Catalunya que salen a las calles y se mobilizan de forma permanente, democrática y pacífica para reclamar la realización de la consulta popular.
Hace  un  par  de  años  reivindicábamos  a  través  de  una  mobilización  mundial  la  necesidad  de  que nuestros cuerpos y nuestros territorios se vieran libres de agresiónes y de ocupaciones, de la misma manera que cada día trabajamos para construír un mundo más justo en el que las mujeres y los pueblos sean  dueñas  de  su  futuro  y  puedan  ejercer  ese  derecho  para  transformar  las  viejas  y  caducas instituciones, locales,  europeas  -y mundiales-  en nuevas oportunidades de colocar en el centro de las preocupaciones y ocupaciones el derecho a vivir dignamente y libres.
En  este  momento  difícil  para  el  pueblo  catalán  que  defiende  en  las  calles  su  derecho  a  ser  libre reiteramos nuestro compromiso de apoyo como hemos hecho siempre con nuestras hermanas de otros pueblos reivindicando además que este proceso sirva para poner en cuestión también las bases del patriarcado y se construya con una nueva lógica en que las mujeres y nuestras luchas seamos también protagonistas.
En sororidad feminista
En apoyo del derecho de autodeterminación
En marcha, hasta que todas seamos libres.

dijous, 14 de setembre de 2017

Declaració de la reunió de les dones de la Regió Austral d'Àfrica a la Cimera de SADC 2017

La cimera popular de SADC de 2017 va reunir a més de 1.000 delegats de la regió de l'Àfrica Austral en la que més de la mitat eren dones. La Marxa Mundial de Dones va participar en contra del programa de subsidi de importació a productes alimentaris (FISP), l'adquisició de llavors per les empreses, la inseguretat alimentària i la violència contra les dones. A més, van presentar una exposició de productes de subsistència elaborats per dones rurals
Violencia, Nunca Más
HloniphaniImizimba Yethu no Wethu!
Respeto nuestros cuerpos y nuestra tierra!


Nosotras, mujeres de toda África Austral - rurales y urbanas, jóvenes y viejas, agricultoras y desempleadas - participantes de la Cumbre de los Pueblos de 2017, nos reunimos para compartir y reflexionar sobre nuestras historias de violencia perpetradas por estados patriarcales capitalistas y colonialistas, corporaciones e instituciones sociales religiosas, de educación y la familia. Reconocemos que, a pesar de nuestras muchas diferencias geográficas, de idioma, de religión y de identidad sexual, tenemos en común la experiencia de vivir en sociedades que ven nuestros cuerpos como objetos y a la naturaleza como mercancía a ser explotada y destruida.


Mujeres agricultoras y pueblos indígenas viven con la naturaleza, cuidando la tierra, los recursos hídricos, los océanos y bosques. Son las mujeres que conservan las semillas, el conocimiento de la agricultura y el patrimonio de las comunidades. Y son las mujeres quienes cuidan de sus familias y de las comunidades, garantizando que haya comida, agua potable y energía. Son las mujeres quienes cuidan a los jóvenes y enfermos. Mujeres agricultoras y pueblos indígenas viven cerca de la naturaleza. Cuando las corporaciones y estados transnacionales conquistan las tierras, roban el agua y destruyen los bosques, Se ejerce violencia contra la naturaleza y violencia contra las mujeres y su  importante papel dentro de las  familias y comunidades.

Las mujeres son vistas como inferiores, como ayudantes de los hombres, como fuentes de trabajo barato y no remunerado, y como objetos para explotación sexual. Esta es la fuente de opresión de las mujeres en un sistema de poder que beneficia a los hombres (patriarcado) y un sistema económico orientado al lucro (capitalismo). La naturaleza es reducida a una mercancía a ser comprada, vendida y explotada en beneficio de unos pocos. Decimos que ese sistema es violento contra la naturaleza y violento para las mujeres, trabajadoras, indígenas y hombres de la clase trabajadora. La violencia contra la naturaleza es  violencia contra nosotras como mujeres!

Nuestros gobiernos están del lado de las empresas. No actúan a favor de los intereses de la mayoría de las personas. Nuestros gobiernos privilegian los negocios con las grandes empresas mineras y agrícolas, no regulan las actividades contaminantes de estas empresas, y muchas veces utilizan la policía y las fuerzas armadas contra nosotras para mantenernos calladas. Eso es violencia contra nosotras mujeres y contra nuestras comunidades!


Nosotras, mujeres del África Austral aquí reunidas, reivindicamos:

 • Nuestro derecho a la tierra, agua potable y energía segura para nosotras y también para nuestro medio ambiente

 • Nuestro derecho a cultivar y comer alimentos de pequeñas agricultoras y agricultores, sin pesticidas ni productos químicos que perjudiquen la salud y la naturaleza.

 • Nuestro derecho a la subsistencia y al trabajo seguro y decente que tenga como centro a las personas y no al lucro.

 • Nuestro derecho de vivir libres de violencia perpetrada por gobiernos, corporaciones y hombres en nuestras casas, nuestras calles, nuestras aldeas, nuestras escuelas, nuestras iglesias y mezquitas y nuestros espacios de trabajo.

 • Nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, escogiendo cuando, si queremos y con quien tenemos sexo, por el derecho a amar a nuestros cuerpos, a respetarnos a nosotras mismas y obtener placer como seres sexuales.

 • Nuestro derecho a liderar organizaciones, movimientos y sindicatos y organizar libremente sin ser menospreciadas, amenazas y asediadas por nuestros camaradas masculinos.

De nuestros gobiernos, reunidos en la reunión de Jefes de Estado de SADC (todos hombres) exigimos:

 • Que la seguridad ciudadana y de las mujeres en particular sea priorizada por encima de lo que llaman seguridad nacional: la protección de las fronteras de los países

 • Que nuestros gobiernos se coloquen del lado de las mayorías de las personas y sus necesidades de desarrollo, oponiéndose a los intereses y lucro corporativos.

 • Que nuestros gobiernos inviertan los presupuestos militares y policiales en educación, cuidados de la salud, apoyo a la agricultura, obras públicas y seguridad de las mujeres y otros ciudadanos.

 • Que nuestros gobiernos respeten los derechos a tierra, agua, flora, océano y semillas de las mujeres y sus comunidades

 • Que nuestros gobiernos reconozcan y respeten que las personas no pueden ser reducidas a hombres y mujeres, sino que existen identidades y opciones sexuales diversas

Amandla!
Estaremos en marcha hasta que todas seamos libres!


Para más información sobre el evento:


dilluns, 28 d’agost de 2017

28 de setembre Dia d'Acció per el Dret a l'Avortament. Crida de la WGNRR

 La Xarxa Global de Dones per els Drets Reproductius (WGNRR) fa una crida per el dia 28 de Setembre
http://www.september28.org/callforaction/

.... Hem estat testimonis d'una sèrie de retrocessos alarmants respecte a la salut i els drets sexuals i reproductius (SDSR). Alguns dels més recents inclouen:
 • retallades de fons per al Fons de les Nacions Unides per a la Població (UNFPA), cosa que dificulta seriosament la feina fonamental de l'organisme de l'ONU a la prevenció d'embarassos no desitjats, les dones morin durant l'embaràs i el part i avortaments insegurs; [4]
 • i les noves propostes de llei en diversos països com Polònia i El Salvador, l'intent de prohibir avortaments o penalitzar avortaments involuntaris "sospitosos.     

  El context mundial actual és un recordatori del "llarg joc" de natura vigilant, i interseccional de lluita pels drets sexuals i reproductius, i de garantir un canvi social transformador. Per tant, aquest any el 28 de setembre nosaltres desde la WGNRR  convidem  a les persones membres, socies i aliades de tot el món a unir-se a nosaltres en la resistència a nivell individual i col·lectiu, i persistir en la nostra lluita per assegurar l'accés universal a un avortament segur i legal!

dimarts, 18 de juliol de 2017

No s'ha acceptat la recepció de la carta de les entitats que demanen la llibertat de les detingudes palestines

Nota de prensa
L’Estat d’Israel utilitza un buit legal que li permet arrestar de forma massiva a població palestina al·legant motius de “seguretat”. 
La  detenció administrativa és un règim que permet empresonar a civils de forma indefinida sense  acusació formal, sense proves i  sense el dret a un judici just
Aquest tipus d’arrest constitueix una ingerència il·legítima i greu en una sèrie de drets fonamentals en virtut del dret internacional, com ara: el dret a la lliure determinació
dret a la llibertat, a la llibertat de reunió i a la participació  política. Amnistia  Internacional, a més, afirma que la despietada política israeliana d’empresonar a persones per temes polítics és una flagrant violació del IV Conveni de Ginebra
Un grup de manifestants convocades per la Coalició Prou Complicitat amb Israel, -CPCI- la Comunitat Palestina a Catalunya, la Red de Solidaridad contra la Ocupación en Palestina -RESCOP- La Marxa Mundial de Dones, s'han concentrat aquest matí davant el Consolat d’Israel a Barcelona per demanar que aquest estat tregui del seu règim jurídic la figura de la detenció administrativa  perquè es considera un crim de guerra i de lesa humanitat pel seu caràcter generalitzat i sistemàtic, així com una forma de tortura psicológica. El grup de manifestants, envoltades de mossos d’esquadra i policia secreta tambè ha demanat l'alliberament de Khalida Jarrar, membre del Consell Legislatiu  Palestí  (PLC),  que va rebre una ordre de detenció administrativa el 12 de juliol de 2017 i Khitam Saafin, Presidenta del Comité de la Unió de dones Palestines i coneguda per la seva vinculació a les lluites de les dones a nivell internacional entre elles la Marxa Mundial de Dones, que va rebre una ordre de tres mesos de detenció administrativa el 9 de juliol de 2017
Segons l’Associació de suport als presoners i de drets humans Adammeer, Israel té segrestades aproximadament 700 persones sota detenció administrativa Nacions Unides ha fet crides en reiterades ocasions a aquest estat per demanar-li  que  posi  en  llibertat  a  totes  les  persones  empresonades  sense  càrrecs  sota  detenció  administrativa. Tambè segons aquesta organització,  el passat mes de juny l’exèrcit d’Israel va detenir 388  persones palestines a Cisjordania, Gaza i Jerusalem de
les  quals 6 eren dones i 70 joves menors de edat. Aquesta  xifra s’afegeix a les més de 6.000 persones palestines empresonades per motius polítics a les presons d’Israel.
Coalició Prou Complicitat amb Israel -CPCI-
Comunitat Palestina a Catalunya
Red de Solidaridad y Contra la Ocupación en Palestina -RESCOP-
Marxa Mundial de Dones
Dones x Dones
Ca la Dona
Xarxa Feminista
Barcelona, 18 de juliol de 2017